سوالات متدوال

بخش 1557 Affordable Care Act

اطلاعیه مربوط به Notice of Proposed Rulemaking (قانونگذاری پیشنهادی)

1) بخش 1557 چیست و چه زمانی به اجرا درآمد؟

بخش 1557، مفاد مربوط به عدم تبعیض Affordable Care Act (ACA) است. این قانون، تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، سن، یا معلولیت را در برنامه های بهداشتی و فعالیت هایی منع می کند که از دولت فدرال کمک مالی فدرالی دریافت می کنند یا توسط یک سازمان یا نهاد اجرایی اداره می شوند که تحت عنوان  1 از ACA (قانون مراقبت مقرون به صرفه) تاسیس شده اند.

2) بخش 1557، از چه راه هایی از مصرف کنندگان محافظت می کند؟ 

بخش 1557 برای هرگونه تامین کننده خدمات درمانی، از قبیل بیمارستان یا پزشکی که از دولت فدرال بودجه دریافت می کند، امتناع از درمان یک فرد- یا تبعیض علیه فرد را- بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، سن یا معلولیت وی، غیرقانونی اعلام می کند. بخش 1557 برای بیمه گرهایی که بودجه فدرالی دریافت می کنند شرایط مشابهی را وضع می کند؛ آنها نیز از نادیده گرفتن یا برخورد با یک فرد بر اساس هر یک از این موارد منع شده‌اند. تحت قانون پیشنهادی، بخش 1557 درمورد Health Insurance Marketplace و برنامه های بهداشتی صدق می کند که توسطDepartment of Health and Human Services  (HHS، وزارت بهداشت و خدمات انسانی) اداره می شوند.

3) قانون پیشنهادی تحت بخش 1557 با قوانین دیگر حقوق مدنی که Office for Civil Rights (دفتر حقوق مدنی) در حال حاضر اجرا می کند، چه تفاوتی دارد؟

قانون پیشنهادی، قوانین حقوق مدنی فدرال موجود را ادغام و هماهنگ می کند و به شفاف‌سازی استانداردهایی می پردازد که HHS در اجرای بخش 1557 از Affordable Care Act است بکار می گیرد، که بنا بر این بخش، امکان منع دسترسی افراد به خدمات مراقبتی بهداشتی یا پوشش درمانی یا تبعیض علیه افراد بخاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، سن، یا معلولیت وجود ندارد.

با اتکا به اصول بلندمدت و آشنای حقوق مدنی، قانون پیشنهادی گام های مهمی را رو به جلو بر می دارد. بخش 1557 اولین قانون حقوق مدنی فدرال است که تبعیض بر اساس جنسیت را در خدمات مراقبتی بهداشتی منع می کند. این قانون حمایت های عدم تبعیض را در خصوص افرادی افزایش می دهد که از طریق Health Insurance Marketplace (بازارهای بیمه درمانی) و سایر طرح های خاص بیمه، برای پوشش‌دهی بیمه ثبت نام کردند. تحت استانداردهای این قانون، برنامه های HHS، مسئول و پاسخگو تلقی می شوند.

قانون پیشنهادی، تحت قانون و به روشنی، اطلاعاتی را در خصوص حقوق مصرف کنندگان و تعهدات نهادهای تحت پوشش در اختیار قرار می دهد.

4) آیا بخش 1557 در حال حاضر اجرا می شود؟ 

بخش 1557 از زمان تصویب Affordable Care Act در سال 2010 لازم الاجرا شده است. از آن زمان، Office for Civil Rights تحت بخش 1557 شکایات مربوط به تبعیض را قبول و بررسی می کند.

5) اگر معتقد باشم که تحت بخش 1557، حقوق مدنی اینجانب نقض شده باشد چه کاری می توانم انجام دهم؟

چنانچه احساس می کنید که در زمینه خدمات درمانی یا پوشش بیمه درمانی مورد تبعیض قرار گرفته اید، می توانید تحت بخش 1557 شکایت نامه ای را در خصوص تبعیض تنظیم نمایید.  لطفاً جهت یافتن بسته شکایت، به وبسایت Office for Civil Rights’  (OCR) به آدرس www.hhs.gov/ocr مراجعه نمایید یا برای صحبت با فردی که می تواند به سوالات شما پاسخ دهد و شما را در طول این فرایند راهنمایی کند با خط تلفن رایگان OCR به شماره (800) 368-1019 یا (800) 537-7697 (ویژه‌ی ناشنوایان) تماس حاصل فرمایید. فرم های شکایت OCR به زبان های مختلف در دسترس هست. درصورت نیاز به کمک در تکمیل شکایت نامه خود یا درصورت نیاز به فرم شکایت نامه در قالبی متفاوت، می توانید با خط تلفن رایگان به شماره (800) 368-1019  یا (800) 537-7697  (ویژه‌ی ناشنوایان) جهت دریافت کمک تماس حاصل فرمایید.

6) چرا OCR قانونی را پیشنهاد می کند که بخش 1557 را خطاب قرار می دهد؟ 

OCR این قانون را پیشنهاد می کند تا به مصرف کنندگان در زمینه حقوق شان آموزش دهد و به اشخاص تحت پوشش کمک کند تعهدات قانونی خود را تحت بخش 1557 درک کنند. قانون پیشنهادی بر مبنای استانداردهای چهارمین قانون حقوق مدنی فدرال که در بخش 1557 به آن اشاره شده است و مقررات در حال اجرایشان نهادینه شده است از جمله: عنوان ششم Civil Rights Act مصوب سال 1964، بخش 504 از Rehabilitation Act مصوب سال 1973، عنوان نهم از Education Amendments مصوب سال 1972، و Age Discrimination Act مصوب سال 1975. علاوه بر این، قانون پیشنهادی استانداردهای جدیدی را ایجاد می کند که در خصوص تبعیض جنسیتی در خدمات درمانی اعمال می شود و استانداردهایی را ایجاد می کند که درمورد بازارها و برنامه های بهداشتی اعمال می شود که از سوی HHS اداره می شوند.

7) این قانون پیشنهادی درمورد چه کسی صدق می کند؟

این قانون پیشنهادی درمورد تمام برنامه ها یا فعالیت های بهداشتی صدق می کند که از سوی HHS بودجه دریافت می کنند یا توسط این وزارت خانه اداره می شوند، از قبیل Indian Health Service  (خدمات درمانی سرخپوستان) یا برنامهMedicare  ، و نیز درمورد تمام برنامه ها یا فعالیت های بهداشتی که توسط نهادی اداره می شود که بر اساس عنوان 1 ACA ایجاد شده است. نمونه های از نهادهای تحت پوشش عبارتند از بیمارستان ها، کلینیک های پزشکی، برنامه های بیمه درمانی، سازمان های دولتی Medicaid، مراکز بهداشتی جامعه، مطب های پزشکان، سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت بهداشتی در منزل و Health Insurance Marketplaces.

در عین حال که این قانون پیشنهادی تنها HHS و برنامه ها و فعالیت های بهداشتی ای صدق می کند که بودجه شان را از طریق این وزراتخانه دریافت می کنند، قانون بخش 1557 به طور گسترده‌تر در مورد برنامه و فعالیت های بهداشتی ای صدق می کند که از سوی هرگونه سازمان اجرایی کمک مالی فدرال دریافت می کند. هر سازمان روی برنامه ها و فعالیت های بهداشتی ای که بودجه شان را تامین می کند قدرت اجرایی دارد.  HSSسایر سازمان ها را تشویق می کند تا استانداردهای قانون پیشنهادی را در اجرای بخش 1557 رعایت کنند.

8) آیا این قانون پیشنهادی در مورد Marketplaces صدق می کند؟

بلی، هم Marketplaces فدرالی و هم Marketplaces دولت‌محور تحت پوشش بخش 1557 می باشند.

9) قرار است نهادهای تحت پوشش چگونه این امکان را فراهم آورند که مصرف کنندگان درباره حقوق خود آگاهی کسب کنند؟

مطابق با الزامات تحت قوانین حقوق مدنی موجود، HHS پیشنهاد می کند تا تمام نهادهای تحت پوشش را به ارسال اطلاعیه ای درخصوص حقوق مدنی مصرف‌کننده ملزم کند. نهادهای تحت پوشش با 15 کارمند یا بیشتر نیز ملزم خواهند شد یک فرایند اعتراض حقوق مدنی و کارمندی داشته باشند که تلاش‌های انطباقی آنها را هماهنگ کند. تحت یک شرط جدید، نهادهای تحت پوشش مجاب خواهند شد اطلاعاتی را درباره حق دریافت کمک ارتباطی، به مصرف کنندگان معلول و مصرف کنندگانی ارسال نمایند که limited English proficiency (LEP، تسلط محدودی به زبان انگلیسی) دارند و نیز مجاب خواهند شد شعارهای خود را به 15 زبان برتری ارسال نمایند که LEP در سراسر کشور به آنها سخن می گویند و به مصرف کنندگان در مورد در دسترس بودن خدمات کمکی زبان رایگان مشاوره ارائه دهند.

به منظور به حداقل رساندن فشار روی نهادهای تحت پوشش، OCR مدلی از اطلاعیه را ارائه کرده است که نهادهای تحت پوشش در صورتی که تصمیم به انجام چنین کاری داشته باشند می توانند از آن استفاده کنند؛ آنها در صورت تمایل می توانند اطلاعیه های خود را تهیه کنند. همچنین OCR قصد دارد این نمونه اطلاعیه را به 15 زبان برتر ترجمه کند که در سراسر کشور توسط LEP صحبت می شود و این اطلاعیه های ترجمه شده را در دسترس نهادهای تحت پوششی قرار دهند که تمایل دارند اطلاعیه های ترجمه شده را ارسال نمایند. علاوه بر این، OCR قصد دارد به 15 زبان برتر که در سراسر کشور توسط LEP صحبت می شود شعارهایی را ارائه دهد که نهادهای تحت پوشش ملزم به ارسال آن ها هستند.

10)این قانون پیشنهادی، اشخاص LEPرا ملزم به انجام چه کاری می کند؟ 

این قانون پیشنهادی، اصل دیرینه عنوان 6 قانون را اتخاذ می کند که بر اساس آن نهادهای تحت پوشش باید اقدامات معقولی را در جهت فراهم کردن امکان دسترسی معنادار برای LEP به عمل آورند. استانداردهای عنوان 6  گنجانده‌شده در این قانون پیشنهادی انعطاف پذیر هستند و عواملی را لحاظ می‌ کنند که عبارتند از: ماهیت و اهمیت ارتباطات، تعداد دفعاتی که نهاد تحت پوشش با زبان گفتاری فرد مواجه می شود، منابع در دسترس نهاد تحت پوشش، و سایر ملاحظات.

11)این قانون پیشنهادی چه چیزی را در ارتباط با افراد معلول الزام‌آور می کند؟ 

این قانون پیشنهادی مطابق با الزامات موجود تحت قانون Americans with Disabilities Act و بخش 504 است. به این ترتیب، قانون پیشنهادی، برقراری ارتباطات موثر از جمله از طریق ارائه کمک ها و خدمات کمکی را الزام‌آور می داند؛ استانداردهایی برای قابلیت دسترسی ساختمان ها و سازمان ها را ایجاد می کند؛ و مقرر می دارد که برنامه های ارائه شده از طریق فناوری الکترونیکی و فناوری اطلاعات قابل دسترس باشد، مگر اینکه نهاد مربوطه بتواند بار مالی یا اداری غیرمعقول یا تغییر اساسی در ماهیت برنامه یا فعالیت را نشان دهد. در راستای فراهم آوردن امکان دسترسی افراد معلول به برنامه ها و خدمات یک نهاد تحت پوشش، این نهادها باید اصلاحات معقولی را در سیاست ها، رویه ها و شیوه هایشان ایجاد نمایند، مگر اینکه نهاد مربوطه نشان دهد که انجام چنین کاری اساساً برنامه ها یا خدمات را تغییر خواهد داد.

12) چه نوع تبعیضی، تبعیض بر اساس جنسیت را تشکیل می دهد؟

تحت قانون پیشنهادی، تبعیض جنسیتی شامل تبعیض بر اساس بارداری، کلیشه های جنسیتی و هویت جنسیتی است اما به این موارد محدود نمی شود. بیش از 25 سال پیش، U.S. Supreme Court مقرر داشت که تبعیض بر اساس مفاهیم جنسیتی کلیشه ای، از جمله تعیین رفتار، ظاهر یا اخلاق شخصی مناسب، تبعیض جنسی غیرقانونی محسوب می شود. تبعیض هویت جنسیتی در قانون پیشنهادی بر اساس آن تصمیم و قانون موردی پس از آن و همچنین بر اساس قواعد سازمان فدرالی است.

قانون پیشنهادی، به عنوان خط مشی خود، تعهدات HHS روشن و واضحی را در راستای منع تبعیض جنسی تنظیم می کند و خواستار اعلام نظرات در این مورد است که چگونه یک قانون نهایی می تواند در میان قدرتمندترین حمایت ها علیه تبعیض قرار گیرد؛ حمایت‌هایی که به صورت مداوم از سوی دادگاه ها صورت می‌پذیرد.

13) چرا OCR تصمیم دارد مفادی را بگنجاند که به طور خاص به موضوع دسترسی برابر جنسیت‌ها به برنامه ها و فعالیت های بهداشتی می پردازد؟

بسیاری از مفاد قانون پیشنهادی، از جمله مفادی که به تعهد نهادهای تحت پوشش در راستای ارائه امکان دسترسی معنادار به افرادی با Limited English Proficiency و ارتباط موثر با افراد معلول می پردازد، اصول دیرینه قانون حقوق مدنی را در بر می‌گیرد و در نتیجه برای نهادهایی که تحت تاثیر قانون پیشنهادی قرار دارند، آشنا خواهد بود. قانون پیشنهادی در زمینه هایی که در آن اعمال این اصول ممکن است چندان آشنا و جاافتاده به نظر نرسد، راهنمایی بیشتری ارائه می دهد. از آنجایی که بخش 1557 اولین قانون حقوق مدنی فدرالی است که تبعیض جنسیتی در خدمات درمانی را منع می کند که بودجه ی خود را از حکومت فدرالی تامین می کنند، قانون پیشنهادی شامل مفادی است که به منظور آموزش به مصرف کننده و نهادهای تحت پوشش به ویژه در زمینه تبعیض جنسیتی در ارائه دمات درمانی طراحی شده است. OCR همچنین اطلاعات بیشتری را درباره اعمال اصول غیر تبعیض‌آمیز در بیمه درمانی و سایر پوشش های درمانی ارائه می دهد.

14) مفادی که به طور خاص به موضوع دسترسی برابر جنسیت‌ها به برنامه ها و فعالیت های سلامتی می پردازد، نهادها را ملزم به انجام چه کارهایی می کند؟

مفاد پیشنهادی، نهادهای تحت پوشش را مجاب می کند تا امکان دسترسی برابر جنسیت‌ها به برنامه ها و فعالیت های سلامتی را بدون تبعیض فراهم آورد و مطابق با هویت جنسیتی با اشخاص با آن ها برخورد کنند. این مفاد درمورد تمام برنامه ها و فعالیت های بهداشتی، از جمله دسترسی به امکاناتی صدق می کند که توسط نهاد تحت پوشش اداره می شوند. این رویکرد پیشنهادی مطابق با راهنمایی ها و اقدامات اجرایی اخیری است که از سوی Department of Education (وزارت آموزش و پرورش)، Department of Justice (وزارت دادگستری) و Equal Employment Opportunity Commission (کمیسیون فرصت های برابر اشتغال) صورت گرفته اند.

15)این مفاد چه چیزی را در خصوص عدم تبعیض در بیمه درمانی و سایر پوشش های درمانی منع می کند؟ 

مفاد پیشنهادی، نهادهای تحت پوشش را هنگام ارائه یا مدیریت بیمه خدمات درمانی یا سایر پوشش های درمانی بهداشتی، از اعمال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، سن یا معلولیت منع می کند. این ممنوعیت درمورد تمام صادر

کنندگان بیمه درمانی که دریافت کننده کمک مالی فدرالی هستند، صدق می کند؛ برخی از این کمک‌های مالی عبارتند از اعتبار مالیاتی حق بیمه و تخفیف های سهم بیمار مربوط به پوشش ارائه شده از طریق Marketplaces، یا پرداخت های Medicare Part D.

طبق مفاد پیشنهادی، یک نهاد تحت پوشش نمی تواند: صدور یا تمدید بیمه نامه را رد، لغو، محدود کند و یا از انجام آن اجتناب بورزد؛ پوشش یک ادعای خسارت را رد یا محدود کند، مبلغ مازاد بر سهم بیمار را دریافت یا سایر محدودیت ها یا موانع را اعمال کند؛ یا شیوه های بازاریابی یا طرح های مزایایی را بکار گیرند که بر اساس نژاد، رنگ، ملیت، جنسیت، سن، یا معلولیت تبعیض قائل می شوند. قانون پیشنهادی برای پوشش دادن به هرگونه مزایا یا خدمات خاص به برنامه خاصی نیازی ندارد، اما یک نهاد تحت پوشش نمی تواند یک سیاست پوشش درمانی داشته باشد که به شیوه ای تبعیض‌آمیز عمل می کند.

طبق مفاد پیشنهادی، صرفاً بر اساس این که جنسیت یک فرد در هنگام تولد، هویت جنسیتی وی یا جنسیت ثبت شده‌ی او متفاوت از جنسیتی است که خدمات درمانی به طور عادی یا انحصاری در دسترس آن جنسیت قرار می گیرد؛ یک نهاد تحت پوشش از رد هرگونه ادعای خسارت، اعمال هزینه مازاد بر سهم بیمار یا سایر محدودیت ها در مورد هرگونه خدمات درمانی که به طور عادی یا به طور انحصاری در دسترس یک جنسیت خاص هستند، منع شده است و اجازه اعمال چنین محدودیت هایی را ندارد.

تحت قانون پیشنهادی، محرومیت قطعی و صریح پوشش‌دهی تمام خدمات درمانی مربوط به تغییر جنسیت تبعیض آمیز تلقی می شود. علاوه براین، چنانچه رد یا محدودیت پوشش بیمه، منجر به تبعیض علیه فردی شود که تغییر جنسیت داده است؛ یک نهاد تحت پوشش هنگام ارائه یا مدیریت بیمه درمانی یا سایر پوشش های درمانی نمی تواند پوشش‌دهی بیمه را رد یا محدود کند، یا ادعای خسارت بابت هرگونه خدمات درمانی مربوط به تغییر جنسیت را رد کند.

16) آیا این قانون پیشنهادی تبعیض شغلی را پوشش می دهد؟

این قانون پیشنهادی، تبعیض شغلی را به صورت محدودی پوشش می دهد. این قانون درمورد ارائه مزایای سلامت کارکنان توسط کارفرمایی صدق می کند که کمک مالی فدرالی را دریافت می کند و عمدتاً در حوزه خدمات درمانی فعال است مثلاً بیمارستان یا خانه سالمندان. چنانچه نهادی اصولاً نقشی در خدمات درمانی نداشته باشد اما از حکومت فدرال کمک مالی دریافت می کند که به برنامه مزایای سلامتی کارمند یا یک برنامه سلامتی دیگر تعلق می گیرد، این قانون در مورد مزایای سلامت ارائه شده به کارکنان از سوی این نهاد نیز صدق می کند. با این وجود، در این صورت، تنها کارکنانی که برای برنامه بهداشتی کار می کنند تحت پوشش این قانون قرار خواهند گرفت. نحوه برخورد با تبعیض شغلی در قانون پیشنهادی تحت بخش 1557، حمایت های ارائه را تحت عنوان هفتم Civil Rights Act  یا سایر قوانین حقوق مدنی ذکر شده در بخش 1557 را تغییر نمی دهد و تأثیری بر آنها نمی گذارد.

17) آیا قانون پیشنهادی شامل معافیت مذهبی می شود؟

قانون پیشنهادی در این مورد نظر می خواهد که آیا بخش 1557 باید یک معافیت خاص را برای سازمان های مذهبی منظور نماید و اگر قرار بر این است، حوزه معافیت چه خواهد بود. هیچ مفادی در این قانون، روی اعمال حمایت های موجود برای عقاید و قوانین مذهبی تاثیر نخواهد گذاشت؛ از قبیل قوانین مربوط به وجدان ارائه دهنده خدمات، Religious

Freedom Restoration Act، مفاد موجود در Affordable Care Act مربوط به خدمات سقط جنین، یا قوانین صادر شده تحت Affordable Care Act در خصوص خدمات بهداشتی پیشگیرانه.

18) آیا می توانم قانون پیشنهادی را بررسی کنم؟

بلی. شما می توانید نسخه ای از این قانون پیشنهادی را در سایت https://www.federalregister.gov/public-inspection بررسی کنید یا لینکی را در وبسایت OCR به آدرس http://www.hhs.gov/ocr بیابید.

19) آیا می توانم نسخه ای از این قانون را در قالب چاپ بزرگ، خط بریل، یا فرمت های دیگر دریافت نمایم؟

به منظور دریافت نسخه ای در قالبی دیگر، لطفاً به Office for Civil Rights به آدرس الکترونیکی [email protected] ایمیل ارسال نمایید و مشخصات فرمت مورد نیاز را ارائه دهید یا جهت دریافت کمک با خط تلفن رایگان به شماره (800) 368-1019 یا (800) 537-7697 (ویژه ناشنوایان) تماس حاصل فرمایید.

20) دوره نظرخواهی عمومی در مورد Notice of Proposed Rulemaking چه زمانی به پایان می رسد و چگونه می توانم در مورد قانون پیشنهادی نظر دهم؟

دوره نظرخواهی عمومی در مورد  Notice of Proposed Rulemaking در تاریخ 9 نوامبر 2015 به پایان می رسد. شما می توانید نظرات را که با RIN 0945-AA02 (یا محموله پستی به شماره شناسه 2015-22043) مشخص شده اند از طریق یکی از روش های زیر ارسال نمایید:

پورتال الکترونیکی قانونگذاری فدرال: شما می توانید نظرات الکترونیکی را به سایت http://www.regulations.gov ارسال نمایید. دستورالعمل ارسال نظرات الکترونیکی را دنبال کنید. فایل های پیوستی باید در قالب Microsoft Word (مایکروسافت ورد) یا Excel (اکسل) باشند؛ با این حال، Office for Civil Rights ترجیح می دهد که این فایل ها با استفاده از Microsoft Word (مایکروسافت ورد) ارسال شوند.

پست عادی، اکسپرس یا شبانه ایالات متحده: شما می توانید نظرات مکتوب (یک اصل و دو کپی) را تنها به آدرس زیر پست نمایید: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA02), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20201. نظرات پست شده ممکن است به دلیل طی کردن مراحل امنیتی با تاخیر تحویل داده شوند. لطفاً زمان کافی برای نظرات پست شده اختصاص دهید تا در صورت تاخیر در تحویل، به موقع دریافت شوند.

تحویل به صورت حضوری یا از طریق پیک: اگر این چنین ترجیح می ‌دهید، می توانید نظرات مکتوب خود (یک اصل و دو کپی) را (به صورت حضوری یا از طریق پیک) تنها به آدرس زیر تحویل دهید: Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA02), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20201 (از آنجایی که دسترسی به داخل Hubert H. Humphrey Building برای اشخاص فاقد کارت شناسایی دولت فدرال به سادگی امکان پذیر نیست، از نظردهندگان درخواست می شود نظرات خود را به صندوق پستی واقع در لابی اصلی ساختمان بیندازند.)

21) آیا می توانم Department’s Initial Regulatory Assessment (ارزیابی قانونی اولیه وزارت) در خصوص Notice of Proposed Rulemaking (اطلاعیه مربوط به قانون گذاری پیشنهادی) را بررسی کنم و در این خصوص نظر دهم؟

بله. شما می توانید نسخه ای از این Initial Regulatory Assessment وزارت در خصوص Notice of Proposed Rulemaking  را در وبسایت https://www.federalregister.gov/public-inspection یا در وبسایت Office for Civil Rights  به آدرس http://www.hhs.gov/ocr بررسی کنید. شما می توانید نظر خود را در خصوص این Initial Regulatory Assessment  از طریق هریک از گزینه های فوق الذکر ارسال نمایید.

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on November 12, 2015