FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: HHS Press Office
202-690-6343
[email protected]

Bộ Trưởng Becerra Chính Thức Khởi Động Sáng Kiến Nhà Trắng Của Chính Quyền Biden-Harris Về Người Mỹ Gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương

Công Bố Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Katherine Tai làm Đồng Chủ Tịch

Washington DC – Hôm nay, Bộ Trưởng Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS) Hoa Kỳ Xavier Becerra đã khởi động Sáng Kiến Nhà Trắng của Chính quyền Biden-Harris về Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương (WHIAANHPI), đồng thời công bố Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Katherine Tai làm đồng chủ tịch của Sáng Kiến Nhà Trắng và Ủy Ban Cố Vấn cho Tổng Thống về Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương. Sáng kiến này ra đời nhằm thực thi Lệnh Hành Pháp (EO) 14031 của Tổng thống trong nỗ lực Thúc Đẩy Công Bằng, Công Lý và Cơ Hội cho Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, sáng kiến cũng mang sứ mệnh thúc đẩy một chương trình nghị sự đầy tham vọng của toàn chính phủ nhằm đảm bảo công bằng, công lý và cơ hội cho cộng đồng Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương (AA và NHPI) ở Hoa Kỳ.

Cũng như các cộng đồng da màu khác, Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa cũng như Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương đều phải chịu ảnh hưởng đáng kể của đại dịch COVID-19. Không chỉ làm sâu sắc hơn tình trạng bất bình đẳng về y tế đã tồn tại từ lâu đối với cộng đồng AA và NHPI, ngôn ngữ của một số nhà lãnh đạo các tổ chức chính trị gia trong cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này còn góp phần gia tăng thành kiến chống đối, bài ngoại và bạo lực đối với người gốc Á. Để giải quyết những bất bình đẳng này, HHS đã chính thức tiếp nhận lại WHIAANHPI kể từ lần đầu tiên được khởi xướng dưới thời Chính Quyền Clinton vào năm 1999.

Bộ Trưởng HHS Xavier Becerra cho biết: “Quyết định trao lại Sáng Kiến Nhà Trắng về Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương cho chính nơi khởi xướng là một bước đi quan trọng trong hành trình khôi phục sáng kiến lịch sử này. Chính Quyền Biden-Harris cam kết giải quyết những thách thức ảnh hưởng đến các cộng đồng trước đây đã bị bỏ qua và chưa được xử lý. Tôi mong muốn được hợp tác với Đại Diện Thương Mại Katherine Tai trên hành trình dẫn dắt các nỗ lực liên bang, từ đó góp phần thúc đẩy công bằng, công lý và cơ hội cho các cộng đồng AA cũng như NHPI trên toàn quốc".

Bà Katherine Tai, Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ cho biết: “Tôi rất vinh dự khi được đảm nhận vị trí đồng chủ tịch Sáng Kiến Nhà Trắng về Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương (WHIAANHPI). "Tổng Thống Biden, Phó Tổng Thống Harris và toàn bộ Chính Quyền cam kết xây dựng một nước Mỹ bình đẳng, công bằng và hòa nhập hơn. Dẫn dắt sáng kiến này cùng Bộ trưởng Becerra sẽ là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của chúng tôi trong toàn chính phủ nhằm mở rộng cơ hội, đối đầu với các rào cản hệ thống để hoàn thành mục tiêu giải quyết tình trạng bạo lực gia tăng nhằm vào cộng đồng AA và NHPI".

Phó Trợ Lý Tổng Thống kiêm Liên Lạc Viên Cấp Cao phụ trách các vấn đề liên quan đến cộng đồng Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương, bà Erika Moritsugu khẳng định: “Sáng Kiến Nhà Trắng về Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương chính là minh chứng cho cam kết cũng như tầm nhìn dài hạn của Tổng Thống Biden và Phó Tổng Thống Harris đối với cộng đồng đa dạng và đang phát triển của chúng tôi. "Chính quyền này đã nỗ lực đưa ra nhiều cách tiếp cận toàn diện nhằm đảm bảo công bằng cho các cộng đồng AA và NHPI, ban hành Kế Hoạch Giải Cứu Nước Mỹ, thông qua Thỏa Thuận Cơ Sở Hạ Tầng Cho Lưỡng Đảng và giờ đây tiếp tục ghi điểm trong mắt cộng đồng nhờ quyết định tái phục hồi và mở rộng Sáng Kiến lịch sử này".

Giám Đốc Điều Hành WHIAANHPI, Krystal Ka‘ai chia sẻ: “Với việc thành lập Nhóm Công Tác Liên Ngành của WHIAANHPI và Mạng Lưới Khu Vực dưới sự điều phối của HHS, giờ đây chúng tôi có các công cụ để đảm bảo các nguồn lực, thúc đẩy các cơ hội và tăng sự hiện diện của các cộng đồng AA và NHPI”. “Tôi rất vinh dự được phục vụ cộng đồng dưới sự lãnh đạo của Bộ Trưởng Becerra và Đại Sứ Tai trong thời điểm quan trọng này khi chúng tôi nỗ lực xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ sau.”

Dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Becerra và Đại sứ Tai, Sáng Kiến mới sẽ có quy mô rộng hơn bao gồm một Nhóm Công Tác Liên Ngành chịu trách nhiệm điều phối nỗ lực của chính phủ liên bang nhằm hỗ trợ các cộng đồng AA và NHPI. Bên cạnh đó, sáng kiến cũng có sự tham gia của Mạng Lưới Khu Vực gồm các quan chức liên bang tại mười khu vực liên bang trên toàn quốc sẵn sàng tài trợ, tổ chức chương trình và điều động nguồn lực của liên bang nhằm hỗ trợ kết nối các cộng đồng AA và NHPI.

WHIAANHPI của Chính Quyền Biden-Harris sẽ tập trung hỗ trợ công tác điều phối các biện pháp ứng phó toàn diện của liên bang trước sự gia tăng đáng báo động của các hành vi kỳ thị và bạo lực nhắm vào người gốc Á; giải quyết tình trạng thiếu dữ liệu phân tách có hệ thống về các cộng đồng AA và NHPI; mở rộng khả năng tiếp cận ngôn ngữ và các chương trình hỗ trợ ngôn ngữ cho nhóm AA và NHPI trong các chương trình liên bang; thu hẹp khoảng cách giáo dục, y tế, kinh tế và nhà ở ảnh hưởng đến cộng đồng AA và NHPI, v.v. Để biết thêm thông tin liên quan tới Sáng Kiến Nhà Trắng về Người Mỹ gốc Á, Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Các Đảo Thái Bình Dương, vui lòng truy cập www.hhs.gov/whiaanhpi.

###
Note: All HHS press releases, fact sheets and other news materials are available at https://www.hhs.gov/news.
Like HHS on Facebook, follow HHS on Twitter @HHSgov, and sign up for HHS Email Updates.
Last revised:

Subscribe to RSS

Receive latest updates

Subscribe to our RSS

Media Inquiries

For general media inquiries, please contact [email protected].

Content created by News Division
Content last reviewed